Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê Y tế

Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê Y tế
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê Y tế cho hơn 70 học viên là cán bộ y tế các Khoa, Phòng của Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn (03 người/xã, thị trấn).
Căn cứ thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của BYT về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế. Thực hiện công văn số 2711/SYT-KHTC ngày 15/12/2020 của Sở y tế tỉnh Hưng Yên về triển khai phần mềm báo cáo thống kê y tế.
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê  Y tế cho hơn 70 học viên là cán bộ y tế các Khoa, Phòng của Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn (03 người/xã, thị trấn).
 
Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn trực tiếp thực hành sử dụng phần mềm trên máy tính bằng việc truy cập và đăng nhập hệ thống, cập nhật hồ sơ người dùng, nhập dữ liệu, kiểm tra chất lượng dữ liệu, phê duyệt dữ liệu, sử dụng báo cáo tổng hợp, báo cáo chuẩn, khai thác, phân tích trực quan qua bảng dữ liệu, biểu đồ, bản đồ. Đồng thời, các học viên được trao đổi, giải đáp các thắc mắc về cách nhập và kiểm tra chất lượng dữ liệu... Kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra tổng hợp đánh giá kiến thức đã học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.