Ngành Y tế: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài

Ngành Y tế: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài

Ngành Y tế: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài

Trong hai ngày 27 và 28/10/2011, Ban biên tập trang tin tổng hợp Sở Y tế Hưng Yên phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho 60 cộng tác viên là cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh và tuyến huyện
Học viên tham gia lớp tập huấn được truyền đạt các kỹ năng viết tin, bài, trong đó nhấn mạnh đến cách viết một tin ngắn, bài phản ánh về người tốt, việc tốt trong ngành y tế. Đặc biệt, các học viên tham gia tập huấn theo phương pháp học tập tích cực: thảo luận nhóm về cách viết một bài giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng…
       Kết thúc lớp tập huấn, TS. TTƯT. Nguyễn Duy Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban biên tập đã nhấn mạnh yêu cầu sau lớp tập huấn, các cộng tác viên thường xuyên viết tin, bài cộng tác theo kế hoạch đã được phân công, nhằm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của trang tin tổng hợp ngành Y tế trực thuộc cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.