Chất lượng khám chữa bệnh

Chất lượng khám chữa bệnh
Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ luôn hướng tới hoàn thiện chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, hiệu quả và cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, an toàn, phù hợp cho tất cả mọi người.
Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ  luôn hướng tới hoàn thiện chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, hiệu quả và cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, an toàn, phù hợp cho tất cả mọi người.